Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Važnost prevencije i adekvatnog liječenja osteoporoze

Metaboličke bolesti kostiju

Osteoporoza

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju. U razvijenim zemljama predstavlja značajan socio-medicinski problem zbog sve većeg broja oboljelih. Zbog toga, rano otkrivanje, prevencija i adekvatno liječenje od velikog su značaja za oboljelog, njegovu porodicu ali i zdravstveni sistem i društvo u cjelini.

Osteoporoza je progresivna, sistemska metabolička bolest kostiju, čije su karakteristike gubitak koštane mase, oštećenje mikroarhitekture koštanog tkiva, povećanje fragilnosti kosti, a što za posljedicu ima povećan rizik od nastajanja fraktura.

Od osteoporoze boluje 10% svjetske populacije. Češća je kod žena i starijih osoba. Kod osoba starijih od 50 godina, svaka druga žena i svaki peti muškarac će imati osteoporozu. Razlog porasta oboljelih od osteoporoze jeste duže trajanje ljudskog vijeka, sve veća upotreba lijekova koji utiču na metabolizam kosti, sjedalački način života i nepravilna ishrana.

Zbog čega je važna osteoporoza?

Osteoporoza je rizik za nastanak osteoporotičnih fraktura. Osteoporotična fraktura je posljedica traume u prisustvu smanjenja koštane snage, a čija se incidenca uvećava s prisustvom drugih faktora rizika. Osteoporotične frakture mogu nastati kao posljedica padova, dizanja manjeg tereta ili savijanja. Mogu biti simptomatske i asimptomatske. Najčešće su osteoporotični prelomi kuka, pršljenova, ručnog zgloba.

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju. Potražite novi broj u pretplati već danas.