Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Ena Humačkić Jukić i Zdravka Gvožđar: Neophodno je osigurati jednaka prava i prilike za sve žene u zdravstvu

Prim. mr. ph. Zdravka Gvožđar

Organizacija UN Women u BiH proteklog mjeseca realizovala je kampanju “Hvala vam, heroine”, koja je imala za cilj pružiti podršku i iskazati zahvalnost ženama koje učestvuju u odgovoru na pandemiju COVID-19, ali i ukazati na rodni aspekt pandemije.

Kampanja je kroz priče uspješnih bh. žena podsjetila na ključni doprinos žena u prevazilaženju krize izazvane pandemijom.

Predstavljamo vam priču dvije protagonistice kampanje – dr. med. Ene Humačkić Jukić, koja radi u Domu zdravlja „Stari Grad“ u Mostaru i prim. mr. ph. Zdravke Gvožđar, direktorica apoteke „Delfin“ iz Sarajeva.

Oko 70% zdravstvenih radnika/ca su žene, što ih čini izloženijima riziku od infekcije. Dr. med. Ena Humačkić Jukić, koja radi u Domu zdravlja „Stari Grad“ u Mostaru i prim. mr. ph. Zdravka Gvožđar, direktorica apoteke „Delfin“ iz Sarajeva, samo su dvije od brojnih bh. žena koje su bile na prvoj liniji odgovora na pandemiju koronavirusa. Ena je bila angažovana u ambulanti porodične medicine kao doktorica opće prakse i na tzv. ’febrilnom punktu’, gdje su se obavljali pregledi i testiranja svih COVID-19 suspektnih slučajeva. S druge strane, Zdravka je rad svoje apoteke morala potpuno prilagoditi novonastaloj situaciji i pobrinuti se da nabavi najtraženije proizvode – maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju. Pandemija COVID-19 unijela je promjene u njihove svakodnevnice. Ipak, strah za vlastito zdravlje i zdravlje najbližih nije ih spriječio da profesionalno i hrabro odgovore na sve izazove.

Dr. med. Ena Humačkić Jukić

“Kao mladoj doktorici medicine, sa nepune tri godine radnog staža, nije jednostavno organizirati svoju praksu i koordinirati rad svoga tima u vanrednim uslovima. Rad sa ljudima je općenito izazovan, a posebice u situaciji kada je javnost u velikoj mjeri prestrašena nepredvidivim razvojem događaja. Najbitnije je bilo upravljati situacijom, a ne dopustiti da ona krene upravljati nama. Često smo morali biti jači nego što jesmo, kako bismo ustrajali u našoj namjeri i pozivu. U svakom trenutku smo morali biti spremni i fleksibilni za obavljanje različitih poslova potrebnih u novonastaloj situaciji. Moja praksa se organizirala kroz rad u ambulanti porodične medicine i na tzv. ’febrilnom punktu’. Svaki radni dan počinjao bi oblačenjem zaštitne opreme, od zaštitnih odijela, naočala i vizira, do rukavica i maski. Rad pod takvom opremom predstavlja veliki izazov, kako fizički, tako i psihički”, kaže Ena.

Zdravka naglašava da je sa svojim timom prošla kroz vrlo težak period tokom pandemije COVID-19.

„Na početku pandemije u apoteci smo imali svega stotinjak maski, dvije do tri kutije rukavica i nekoliko boca sredstava za dezinfekciju. Počela sam žustro tražiti maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju. Radili smo po cijeli dan. U apoteku su dolazili mnogobrojni pacijenti/ce, a mi nismo znali da li su zaraženi/e ili ne. Nosili smo zaštitnu masku i profesionalno odgovarali na potrebe građana/ki, a na kraju radnog dana išli/e bismo kućama sa strahom da li smo inficirani/e, te da li ćemo prenijeti infekciju članovima/icama porodice. Također, ljudi su navikli da dolaze u našu apoteku po lijekove, ali i po savjete, tako da smo ih nastavili savjetovati putem telefona tokom pandemije. Provodili smo sate u razgovoru sa pacijentima/icama koji su nas pozivali i tražili savjete. Vodili smo računa i o hroničnim bolesnicima/cama, čije trenutne tegobe nisu vezane za COVID-19. Trudili smo se da im pomognemo u skladu sa zakonom i mogućnostima, a sve sa ciljem da se smanji rizik od infekcije“, prepričava Zdravka.

Najveći izazov za Enu i Zdravku u vrijeme pandemije COVID-19 bio je pronalaženje najboljeg načina za spajanje privatnog i profesionalnog života.

„Prvi osjećaj na početku pandemija koronavirusa bio je strah od zaraze naših najbližih, budući da smo i suprug i ja zdravstveni radnici, i u stalnom smo kontaktu sa ljudima, a u užoj porodici imamo pripadnike/ce tzv. visokorizičnih kategorija. Misao da biste baš vi mogli postati izvor zaraze za starije i hronično oboljele članove/ice porodice je sigurno užasavajuća za svakoga. Nametnuto ’novo normalno’ natjeralo nas je na distancu i komunikaciju isključivo putem telefona, što je u velikoj mjeri utjecalo na psihičko stanje, povećavajući potištenost i tjeskobu. Zdravstveni/e radnici/e gotovo svakodnevno zapostavljaju svoje privatne živote i prioritete za dobrobit pacijenata/ica i zajednice. Neophodno je osigurati jednaka prava i prilike za sve žene u zdravstvu, počevši od sigurnosti na poslu, poštivanja i vrednovanja”, naglašava Ena.

E-medikacija

E-medikacija.ba

Besplatna online edukacija za zdravstvene radnike u BiH

Ako već niste, registrirajte se ovdje

Osvojite bodove za licencu u cijeloj Bosni i Hercegovini

Preporučite kolegama

Dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

Pristupite sa bilo kojeg uređaja (mobitel, računar)

Provjerite stečena znanja nakon edukacije

 „Ja s jedne strane imam apoteku, svoje uposlenike/ce i pacijente/ice, a s druge porodicu. Mislim da su žene podnijele najveći teret u vrijeme pandemije COVID-19, jer su trebale jednako kvalitetno odgovoriti porodičnim i profesionalnim izazovima. Tokom krize uzrokovane pandemijom nisam viđala svoju djecu i unuke. Kćerka je u Belgiji i trenutno ne može da dođe. Muž mi je u godinama i astmatičar je. Svi su trebali zaštitu i podršku i nije bilo nimalo lako uskladiti sve obaveze“, dodaje Zdravka.

Za kraj Ena i Zdravka poručuju da je koronavirus još uvijek tu, što potvrđuje i rast broja zaraženih, te da svi/e trebamo biti odgovorni/e i pridržavati se preventivnih mjera.

„Stava sam da epidemija neće biti pod kontrolom sve dok se ne pojavi kvalitetna, sigurna i učinkovita vakcina. Do tada se svi/e trebamo pridržavati epidemioloških mjera i preporuka, kako bismo zaštitili sebe i svoje najmilije. Moj život je velikoj mjeri prilagođen postojećoj situaciji, te ću u daljoj budućnosti nastaviti služiti svome pozivu punim srcem, onako kako to najbolje znam”, kaže Ena.

„Koronavirus je realnost i situacija se usložnjava. I dalje moramo biti oprezni. Ja ću nastaviti biti na usluzi svojim pacijentima/cama, ali i voditi računa o zaštiti vlastitog zdravlja i zdravlja svojih kolega/ica“, zaključuje Zdravka.