Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Tema broja: REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

temabroja8

 

Prema definiciji Svjetske Zdravstvene Organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života.

”Hlamidijska je infekcija prema izvještavanju najproširenija spolno prenosiva infekcija u Evropi. U 2012. godini prijavljeno je 343.958 slučajeva u 23 zemlje članice EU-a i stopa je bila 185 na 100.000 stanovnika”.

 

Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbjedan spolni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni dio ovoga je i pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbjednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koje ženi omogućavaju bezbjednu trudnoću i porođaj.

 

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju. Potražite novi broj u pretplati već danas.