Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Tema broja: Hrvatska – sve veće iseljavanje zdravstvenih radnika u ostale države članice Evropske Unije

 

U nastavku serijala članaka o zdravstvenim profilima zemalja Evropske unije, Valetudo magazin donosi prikaz Hrvatske

Profili ‘Zdravstveno stanje u EU’ pružaju sažet i mjerodavan osvrt na zdravlje i zdravstvene sisteme u zemljama članicama EU-a, naglašavajući specifične karakteristike i izazove u pojedinoj zemlji. Dizajnirane su kao podrška naporima zemalja članica u činjeničnom donošenju odluka. Zdravstveni profili zemlje su udruženi rad OECD-a i European Observatory on Health Systems and Policies, u suradnji sa Europskom komisijom.

Izvori podataka i informacija

Podaci i informacije u ovim zdravstvenim profilima zemalja su uglavnom bazirani na službenim nacionalnim statistikama dostavljenim Eurostat-u i OECD-u, a koje su ovjerene u junu/lipnju 2017. godine kako bi osigurale najviše standarde usporedivosti podataka. Izvori i metode koji su služili kao podloga ovim podacima su dostupni u Eurostatovoj bazi podataka i u OECD-ovoj zdravstvenoj bazi podataka. Neki dodatni podaci su prikupljeni od strane Instituta za zdravstvenu metriku i evaluaciju (IHME), iz anketa o zdravstvenom ponašanju kod školske djece (HBSC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), te također i iz drugih nacionalnih izvora.

Izračunati EU prosjeci su težinski prosjeci 28 zemalja članica, ako nije drugačije naznačeno.

 

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju.

Osvojite GRATIS pretplatu na Valetudo magazin. Saznajte više.

* Svi koji se besplatno registruju na stranicu e-medikacija.ba i uspješno odrade edukaciju osvajaju GRATIS pretplatu na Valetudo