Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Strategije: Strategija europskog javnog ljekarništva

Strategija EU

Europske države traže opcije kako bi optimizirale uporabu lijekova, uz postizanje boljih farmakoterapijskih ishoda i što veće uštede za visoke troškove u zdravstvu. Unaprijeđivanje ljekarničkih kompetencija europskih javnih ljekarnika svakako doprinosi takvim ciljevima. Stoga je Farmaceutska grupacija Europske unije (PGEU) donijela strategiju za optimizaciju zdravstvenih ishoda svakog pacijenta i povećanje vrijednosti zdravstvenih sustava diljem Europe.

 

PGEU je još krajem 2012. godine objavio Europsku strategiju javnog ljekarništva (The European Community Pharmacy Blueprint), koja odražava nastojanja europskih javnih ljekarnika da unaprijede ljekarničku struku i javnoljekarničku praksu, kako bi se maksimalno zadovoljile sve potrebe pacijenata u praksi i kako bi se uspješno suočavali sa svim izazovima u zdravstvu.

Organizacijsko okruženje u kojem ljekarne djeluju neprestano se mijenja i razvija. Zdravstveni sustavi se trenutno suočavaju s nekoliko važnih izazova…

Ostatak prilagođenog teksta pročitajte u štampanom izdanju. Potražite novi broj u pretplati već danas. Originalni dokument Strategije, možete preuzeti ovdje.