Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Predstavljamo: Kontinuiran rast i razvoj UKC RS-a – Prof. dr sc. med. Mirko Stanetić

8

O ustroju, radu, aktuelnostima i planovima za budućnost Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, razgovarali smo sa generalnim direktorom ove ustanove, prof. dr sc. med. Mirkom Stanetićem.

UKC Republike Srpske je prošao dug put od svog nastanka prije 137 godina do danas. U ovom periodu ustanova je izrasla iz Opšte bolnice Banja Luka u Univerzitetski klinički centar RS. Sa svojim kapacitetima danas je ovo najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. O ustroju, radu, aktuelnostima i planovima za budućnost ove ustanove, razgovarali smo sa njenim generalnim direktorom prof. dr sc. med. Mirkom Stanetićem.

Koliki je broj zaposlenih u UKC RS?

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske trenutno broji 2.609 zaposlenih u 24 klinike, 6 zavoda i 13 službi. U 2015. godini smo, u odnosu na 2014. godinu, broj zaposlenih sa 2.698 smanjili na 2.609, a broj doktora i medicinskih sestara ostao je isti. Spektar i obim usluga koje pružamo se konstantno mijenjaju i povećavaju, pa pretpostavljamo da će se za četiri do pet godina ukazati potreba za povećanjem broja zaposlenih.

U toku 2015. godine, medicinski smo zbrinuli oko 60 hiljada pacijenata u bolničkim uslovima, odnosno uradili gotovo milion usluga u ambulantnim uslovima

Koji su to značajni momenti od nastanka ustanove do danas?

Kao što ste i naveli UKC RS je prošao dug put od svog nastanka prije 137 godina do danas. U ovom periodu ustanova je stasala iz Opštinske bolnice Banja Luka u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Sa svojim kapacitetima danas je ovo najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj, koja se tokom decenija razvila u savremenu zdravstvenu ustanovu i nastavlja svoj razvoj. Naša misija je da UKC RS postane efikasna i efektivna visokospecijalizovana zdravstvena, naučno-istraživačka i nastavna baza, posvećena pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske i šireg regiona na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, kroz kontinuirano ulaganje u razvoj, usvajanje i kreiranje inovativnih rješenja. UKC RS je naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta u Banjaluci, a 50% zaposlenih ljekara…

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju. Potražite novi broj u pretplati već danas.