Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Predstavljamo: Prof. dr. sc. Haris Huseinagić – Iskustva tuzlanske radiologije u svjetskom domenu

hhuseinagictz

O najvećim dostignućima, ljudskom potencijalu u zdravstvenom sektoru koji (ne)prati zdravstvena politika zemlje, kao i komparaciji domaćih radiologa sa inostranim, razgovarali smo sa prof. dr. sc. Harisom Huseinagićem, specijalistom dijagnostičke radiologije i načelnikom Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla.

Razgovarala: Bedrana Kaletović

 

Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu je dio Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Prvo je nosila naziv Zavod za radiologiju, zatim je 2008. godine postala Klinika za radiologiju, nuklearnu medicinu i radioterapiju, a danas radioterapija nije u njenom sastavu. Promjene imena Klinike pratio je frontalan napredak u različitim smjerovima od čega je informatizacija Klinike i cjelokupne matične ustanove jedna od najbitnijih. Prva klinika i klinički centar u našoj zemlji koji su u cjelosti informatizirani upravo su Klinika za radiologiju i UKC Tuzla.

Koliko je praćenje najnovijih dostignuća u ovoj oblasti učinilo Klinikuza radiologiju prepoznatljivom u regionu?

Radiologija u tuzlanskoj regiji postoji već 95 godina, a prije deset godina smo shvatili šta znači prelazak na digitalnu radiologiju i realizovali smo tu ideju. Potom je slijedila edukacija osoblja Klinike za radiologiju koja je danas moderna i uređena po svjetskim standardima. Najveći kapacitet Klinike je njeno osoblje čije je akademsko napredovanjeu potpunosti zanemareno do vremena mog dolaska. Danas imamo tri doktora i osam magistara nauka uz stalnu edukaciju srednjeg medicinskog kadra čime se poštuju svjetski standardi tako da su svi radiološki tehničari sada inžinjeri radiološke tehnologije, neki od njih magistri i doktoranti.

Tokom svih promjena na Klinici, kontinuirano je postojalo malo Odjeljenje interventne radiologije koje je konstantno radilo na drugačiji način, u skladu sa znanjima koja sam nastojao primjeniti ovde nakon povratka sa edukacije u Kraljevini Norveškoj. U samom početku radio sam kao jedini ljekar i imao sam tri tehničara. Radili smo sve procedure, dijagnostičke i terapijske, koje su postojale u interventnoj radiologiji. Da bi mogli funkcionisati kao tako mali odjel, morali smo biti organizovani na poseban način:imali smo bolesničke sobe i na osnovu te činjenice, Zavod za radiologiju postaje Klinika. Kasnije smo samo sistem organizacije sa Odjela interventne radiologije implementirali na ostatak kolektiva, a da idemo dobrim putem pokazalo se brzo, najočitije nakon nestanka svih listi čekanja na svim modalitetima.

Koje su to procedure koje se rade u Tuzli, a ne rade u ostatku zemlje ili u regiji?

Tuzlanska radiologija je u široj regiji prepoznatljiva upravo po…

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju. Potražite novi broj u pretplati već danas.