Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

POLITIKA PRIVATNOSTI

Posjetom i/li registracijom na stranice www.valetudo.ba:
(i) Izričito potvrđujete i saglasni ste da, do raspona dozvoljenog važećim zakonom, koristite stranicu www.valetudo.ba i bilo koje usluge koje ste izvršili ili kojima ste pristupili pomoću stranice www.valetudo.ba na vlastiti rizik te da snosite cjelokupni rizik glede zadovoljavajućeg kvaliteta, performanse, tačnosti i nastojanja.
(ii) Do najveće mjere koja je dopuštena primjenjivim zakonom, stranica www.valetudo.ba i usluge koje pruža omogućene su “kakve jesu” i “kao dostupne”, sa svim nedostacima i bez garancija ikakve vrste i PhP se ovime odriče svih garancija i uslova u odnosu na stranicu www.valetudo.ba i usluge, bilo izraženih, impliciranih ili zakonskih, uključujući bez ograničenja implicirane garancije i/ili uslove prodaje, zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za određenu svrhu, tačnost, tiho uživanje i nepovredivost prava trećih strana.
(iii) PhP ne garantira za nepostojanje ometanja vašeg uživanja u stranici www.valetudo.ba i uslugama, niti da će sadržane funkcije ili usluge koje izvodi ili pruža stranica biti u skladu s vašim zahtjevima, da će rad stranice i usluga biti neometan ili bez pogrešaka, da će bilo koja usluga i dalje biti dostupna, da će stranica ili usluge biti kompatibilni ili da će raditi s bilo kojim softverom, aplikacijama ili uslugama trećih strana, niti da će greške na stranici ili uslugama biti ispravljene.
(iv) Nikakva usmena ili pisana informacija ili savjet koji pruži stranica www.valetudo.ba ili straničin ovlašteni predstavnik neće predstavljati garanciju. Ako se pokaže da su stranica ili usluge neispravne, preuzimate cijeli iznos cijene svih potrebnih servisiranja, popravaka ili korekcija.
(v) Do mjere do koje nije zabranjeno važećim zakonom, ni u kojem slučaju stranica www.valetudo.ba neće biti odgovorna za ozljeđivanje ljudi ili za bilo koju slučajnu, posebnu, neizravnu ili posljedičnu štetu, uključujući bez ograničenja štetu uslijed gubitka profita, gubitka podataka ili informacija, prekid u poslovanju ili za bilo koju drugu komercijalnu štetu ili gubitke, koji mogu nastati uslijed ili biti u vezi s vašom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe stranice www.valetudo.ba i usluga ili bilo kakvih softvera ili aplikacija trećih strana u kombinaciji sa stranicom www.valetudo.ba ili uslugama, bez obzira na uzrok i bez obzira na osnovu odgovornosti (ugovor, delikt ili nešto drugo), čak i ako je izdavač stranice obaviješten o mogućnosti nastanka takve štete.

Obavijest o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka

Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (Sl. Glasnik BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) uređuje se zaštita ličnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. PhP radi uspostavljanja i održavanja uspješne saradnje s Vama, kao zdravstvenim radnikom, ima želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti Vaše lične podatke (dalje: Podaci) na način i pod uslovima predviđenim Zakonom, poštujući najviše etičke i pravne standarde, te važeće propise.
Kontrolor Zbirke ličnih podataka je Pharma Press d.o.o. iz Sarajeva, Azize Šaćirbegović 8b (dalje u tekstu: Kontrolor Zbirke) koji postupa u vlastito ime.
Registracijom na stranici www.valetudo.ba sukladno Zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, prihvaćate uslove korištenja. Registracija i pristupanje stranici Valetudo.ba je na Vaš vlastiti zahtjev, i u skladu sa Zakonom (Čl. 6, st b), čime Kontrolor može obrađivati podatke bez saglasnosti nosioca podataka.
Prihvatanjem Uslova korištenja dajete saglasnost Kontroloru Zbirke i Primaocima da Vaše prethodno navedene lične podatke prikupljaju, pohranjuju, obrađuju i koriste u sljedeće svrhe: (i) provođenja promotivnih i nepromotivnih aktivnosti vezanih uz PhP Proizvode (npr. aktivnosti edukacije, pružanja medicinskih, znanstvenih podataka o Proizvodima i sl.); (ii) plaćanja, financijskog praćenja i izvještavanja o svim plaćanjima izvršenim u odnosima sa zdravstvenim radnicima i njihovim organizacijama (uključujući podnošenje izvještaja nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine); (iii) poslovne analitike (npr. profiliranje, segmentacija, određivanje ciljnih skupina, modeliranje sklonosti); (iv) direktnog komuniciranja sa Vama, u bilo kojem mediju koji je poznat na datum ove saglasnosti ili koji će se razviti nakon toga (npr. slanje poruka u štampanom ili elektronskom formatu npr. pošte na adresu ustanove; putem e-maila, SMS poruka i aplikacija na pametnim telefonima; putem stručnih saradnika Sponzora edukacije i slično); (v) obrade u svrhu pružanja potpornih usluga PhP poslovanju. (vi) ostvarivanja prava na bodove koje izdaju Komora/Komore spomenute u Uslovima/uvjetima korištenja, a nakon uspješno položene edukacije na platformi www.valetudo.ba
Obzirom da povezana društva PhP i Primaoci mogu imati sjedišta, ljudstvo i opremu potrebnu za pružanje usluga u vezi sa obradom ličnih podataka u raznim državama, prihvatanjem ovih Uslova ujedno dajete saglasnost za iznošenje ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine u sve države, unutar i izvan EEA, uključujući Sjedinjene Američke Države, radi obrade u svrhe navedene u ovoj saglasnosti, a osobito sljedećim izvršiteljima obrade: (i) DigitalOcean, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, USA, koji obavljaju usluge smještaja (hostinga) web stranica, a čije Uslove korištenja možete pogledati na adresi https://www.digitalocean.com/legal/terms/ (ii) MailChimp (The Rocket Science Group LLC), 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA, za slanje novosti o proizvodima i marketinške e-pošte otprilike jednom mjesečno (upotrebom usluge MailChimp, najuglednije usluge treće strane za slanje e-pošte) vezanih uz: nove edukacije; nove alate i novosti vezane uz vaš naziv i specijalizaciju; anketu o e-medikaciji ili medicinskim temama vezane uz vaš naziv i specijalizaciju. Uslove korištenja možete pogledati na adresi https://mailchimp.com/legal/. Svaka e-mail poruka automatski sadržava link za odjavu od slanja newslettera u bilo kojem trenutku.
U svim slučajevima prijenosa ličnih podataka u treće države, PhP će nastojati pružiti dovoljna jamstva glede zaštite Vaše privatnosti koja će odgovarati razini zaštite u Bosni i Hercegovini. PhP primjenjuje na svim nivoima poslovanja najsavremenije organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlaštenog pristupa. Pravo pristupa Vašim ličnim podacima imati će samo ovlašteni zaposlenici Kontrolora Zbirke i izvršioci obrade / Primaoci i samo u mjeri u kojoj je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade. Vaši osobni podaci pohranjeni su u sigurnoj bazi podataka i dostupni su samo ograničenom broju zaposlenika koji imaju posebna prava pristupa takvim sistemima. Oni su ugovorno obavezani na čuvanje povjerljivosti podataka. Naši web serveri redovito se ažuriraju najnovijim sigurnosnim zakrpama. Napominjemo, dakle, da se u slučaju davanja saglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših Podataka i prijenos istih izvan Bosne i Hercegovine takva saglasnost daje i u smislu relevantnih odredbi članka 18. Zakona.
U postupku prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka, osim PhP, Vaše Podatke mogu prikupljati, obrađivati i koristiti i podugovarači koje će PhP angažirati radi izvršavanja pomoćnih poslova vezanih uz prikupljanje i obradu Vaših Podataka. PhP će osigurati da i takvi podugovarači prikupljaju, obrađuju i koriste Vaše Podatke isključivo u svrhu pružanja usluge PhP-u. U slučaju davanja saglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših ličnih podataka i prijenos istih izvan Bosne i Hercegovine takva saglasnost daje se i u odnosu na podugovarače PhP.
Ova saglasnost obuhvaća i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka, za koje Kontrolor Zbirke sazna u obavljanju svoje djelatnosti. U svakom trenutku imate pravo zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje Vaših ličnih podataka kao i pravo opozvati ovu saglasnost, u odnosu na sve ili neke od navedenih svrha obrade, bez štetnih posljedica za Vas. U svim takvim slučajevima Vaši lični podaci će biti brisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku računajući od primitka Vašeg pisanog zahtjeva. Međutim, opoziv i/ili zahtjev za brisanje i prestanak obrade neće utjecati na obradu ličnih podataka u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Kontrolora Zbirke i/ili sklapanja i izvršavanja ugovora kojih ste eventualno stranka. Također, zahtjevom za brisanjem Vaših podataka se automatski uskraćuje i pravo korištenja i spajanje stranica www.valetudo.ba.
Radnje prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka koje će biti poduzete od strane Kontrolora zbirke ličnih podataka su sljedeće: Podaci će biti fizički uneseni u bazu podataka zdravstvenih radnika PhP, te će biti prijavljeni nadležnom tijelu Bosne i Hercegovine. Sva pitanja i zahtjeve u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka od strane PhP-a, kao i bilo kakve promjene Vaših Podataka za koje dajete saglasnost molimo dostaviti pisanim putem (preporučenom poštom, elektronskom poštom ili telefaksom) na sljedeću adresu: Pharma-Press d.o.o. Azize Šaćirbegović 8b, 71000 Sarajevo; fax: +387 33 922 458.
Prihvatanjem ovih uslova dajete saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u svrhe navedene u ovoj obavijesti. Upozoreni ste na činjenicu da saglasnost dajete slobodno i dobrovoljno i da u svakom trenutku možete opozvati ovu saglasnost. Saglasnost vrijedi sve do opoziva.

Cookies

Stranica www.valetudo.ba upotrebljava kolačiće (cookies) kako bi o Vama prikupljala informacije i pohranila Vaše odabrane postavke na mreži. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na Vaš uređaj kada posjetite internetsku stranicu. Kada stranicu ponovno posjetite, kolačići se vraćaju pripadajućoj internetskoj stranici: to je korisno jer takvoj internetskoj stranici omogućuje da prepozna Vaš uređaj. Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org. Za analizu posjeta Stranici i unaprjeđenje sadržaja koristimo Google Analytics, a pri tome prikupljene lične podatke automatizirano obrađujemo i prikazujemo zbirno. Više informacija o servisu za mjerenje posjećenosti – Google Analytics, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.google.com/policies/privacy.
Ukoliko ne pristupate Stranici putem prijave i registracije kao stručna javnost, nismo u mogućnosti prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke, ali možemo koristiti podatke koji se prikupe putem cookie-ja. Ako želite izbrisati bilo koje kolačiće koji su već na Vašem računaru, na internetskom pregledniku, u dijelu vezanom uz pomoć i podršku, potražite upute za pronalaženje datoteke ili direktorija koji pohranjuje kolačiće. Imajte na umu da brisanjem kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima ili značajkama Stranice. Određeni HTML dokumenti naše Stranice te mogući emailovi koje pošaljemo mogu sadržavati elektroničke slike poznate kao web-pratilice (ponekad se nazivaju i „jasni gifovi“) koje omogućuju pratiti koliko je korisnika posjetilo takve stranice ili pročitalo emailove. Web-pratilice prikupljaju samo ograničene podatke koji uključuju broj kolačića, vrijeme i datum pregleda stranice te opis stranice na kojoj se web-pratilica nalazi. Takve pratilice ne nose nikakve lične podatke i upotrebljavaju se samo za praćenje učinkovitosti određene kampanje.
Uslovi/uvjeti korištenja bit će predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju postavit ćemo na ovu internetsku stranicu. Zadržavamo pravo izmjene ove pravne informacije i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Nadalje, PhP zadržava pravo na uklanjanje objava ostavljenih na stranicama www.valetudo.ba portala od strane korisnika portala, kao i na potpuno ili djelomično uklanjanje stranica ili povremenog onemogućavanja pristupa stranicama bez prethodne obavijesti. Ova Pravila stupaju na snagu dana 01.01.2016. godine.