Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Najnovije vijesti »
0

DENTALNE ANOMALIJE I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG TRETMANA

Etiopatogeneza dentalnih anomalija je vrlo složena i razlikuje se kod različitih anomalija. Navodi se veliki broj štetnih faktora ...
0

Alergija

U zdravom organizmu antitijela nas štite od virusa, bakterija i infekcija. Međutim kod alergičnih osoba imuni sistem pogrešno ...
0

ANTINUKLEARNA ANTITIJELA SPECIFIČNA ZA SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS

  Sistemski eritemski lupus (SEL), je autoimuna bolest u kojoj imuni sistem postaje hiperaktivan i napada normalno, zdravo tkivo. ...
0

MEDICINSKA SREDSTVA: KLASIFIKACIJA, BEZBJEDNOST I MATERIOVIGILANSA

Medicinska sredstva su instrumenti, uređaji, materijali i drugi proizvodi koji se primjenjuju na ljudima i koji svoju osnovnu namjenu, ...
0

Svjetski dan zdravlja 2014.: Mala bića, velika prijetnja

Piše: Mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) svakoga 7. ...
0

Orginalni naučni rad: Uticaj alfa lipoične kiseline na senzornu provodljivost kod dijabetične neuropatije pacijenata sa dijabetičnom retinopatijom

Uvod Dijabetična polineuropatija je najčešći tip neuropatije a uzrokovana je diabetes mellitusom sa kliničkim simptomima neuropatija ...
0

Decentralizacija ili centralizacija u zdravstvu?

  U ovo vrijeme su aktuelne diskusije o ukidanju kantona, preustroju FBiH pa i cijele BiH. U okviru toga naravno na tapet dolazi ...
0

Predstavljamo: 40 godina rada Fakulteta zdravstvenih studija

  Prof. dr. Dijana Avdić, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu ...
0

Tema broja: Benigna hiperplazija prostate

Benigna hiperplazija prostate (BHP) definiše se kao benigno (nekancerogeno) povećanje prostate i jedno je od najčešćih stanja ...
0

Intervju: Thomas C. Südhof, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu

Ohrabren da radi najbolje Prof. dr. Thomas C. Südhof, biohemičar, rođen je 22. 12.1955. godine u Gottingenu, Njemačka. Preselio ...