Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Ogromni pomaci u razvoju porodične medicine

00

U dosadašnjem razvoju porodične medicine učinjeni su ogromni pomaci, potvrđeno je to na V forumu porodične/obiteljske medicine FBiH. Forum je održan od 14.-16. maja 2015. godine u Hotelu Hollywood u Sarajevu pod sloganom ‘’Porodični/obiteljski doktor za svaku obitelj/porodicu’’, a uz obilježavanje 19. maja – Svjetskog dana doktora porodične medicine.

Na Forumu je učestvovalo 308 učesnika i 71 predavač iz BiH, Hrvatske i Crne Gore. Održana su 64 predavanja, brojne radionice, okrugli stolovi na kojima se govorilo o naprecima u razvoju porodične/obiteljske medicine, ali i o zdravlju zdravstvenih radnika i nasilju nad zdravstvenim radnicima. Na svečanom otvorenju Foruma su pristvovala mnoga eminetna imena zdravstvene struke.

Prim. dr. Emira Tanović-Mikulec, ministrica zdravstva KS na svečanom otvorenju Foruma je kazala da su ljekari porodične medicine čuvari kapije zdravstvenog sistema.

”Vrlo je važno da pr01omoviramo timski rad, izuzetan značaj velike multidisciplinarnosti, i ono što porodična medicina kao važna i značajna grana medicine predstavlja, a što je zapravo osnova u kojoj mi možemo analizirati da li sistem funkcionira ili ne”, kazala je prim. dr. Tanović-Mikulec.

Prim. dr. Vildana Doder je u ime novog federalnog ministra zdravstva, doc. dr. Vjekoslava Mandića učesnicima zaželila uspješan i profesionalan rad na Forumu. Prim. dr. Doder je naglasila orjentiranost Ministarstva da se upravo izgradnjom tima porodične medicine kao dragocjenoga temelja krene sa reformom zdravstvenog sistema.

”Mislim da smo02 u tom dijelu značajno uspjeli, da smo sve svoje znanje i vještine, pa i finansijska sredstva, kredite i donacije, uglavnom pokušali usmjeriti na nešto što se zove ‘dom zdravlja i tim porodične medicine’. Danas sa zadovoljstvom možemo kazati da imamo infrastrukturu na kojoj nam mogu pozavidjeti ne samo susjedi, nego i daleko razvijenije zemlje”, kazala je prim. dr. Doder.

Prim. dr. Fahrudin Kulenović, predsjednik Ljekarske komore Kantona Sarajevo je u svom obraćanju istakao je da je zdravstvo stub svakog društva, ali i da je u nezahvalnoj situaciji, jer se uvijek nalazi između neograničenih želja pacijenata i veoma ograničenog budžeta. On je dodao i da je porodična medicina svijetla tačka zdravstvenog sistema, jer trpi najveći pritisak, a najčistiji je dio u smislu spominjanja mita i korupcije.

04

Doc. dr. Zaim Jatić, predsjednik Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH kazao je: ”Mi koji 20 godina razvijamo porodičnu medicinu i prof. dr. Arif Smajkić koji razvija porodičnu medicinu u BiH već 40 godina, smo svjedoci koliko je lako reći, a teško obezbijediti ovako jednostavan moto ‘Porodični/obiteljski doktor za svaku porodicu/obitelj’. A nakon kojeg slijedi nešto puno složenije: izgradnja dobrog odnosa između porodičnog doktora, medicinske sestre i pacijenta, karakteriziran povjerenjem, dugoročnim i partnerskim odnosom u kojem ne predominira samo liječenje i propisivanje terapije nego i prevencija i promocija”.

”Posebno smo ponosni što s nama već pet godina paralelno sarađuju i imaju svoje teme i prezentacije naše kolegice i saradnici – medicinske sestre i tehničari; kao i to da imamo predstavnike našeg podmlatka medicinskih sestara i tehničara iz srednjih škola, kao i kolega sa Medicinskog fakulteta i kolega sa Fakulteta zdravstvenih studija koji bivaju svake godine sponzorirani od Udruženja da dođu na Forum. Veoma smo ponosni na naše specijalizante koji su prezentirali svoje specijalizantske projekte. Novost ove godine je prisutvo i prezentacija radova kolega predstavnika iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije”, istakao je doc. dr. Jatić.

Prim. dr. Amela Kečo je ispred Udruženja LJ/L P/OM FBiH uručila zahvalnicu generalnoj direktorici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prim. dr. Dženani Tanović. U svom obraćanju prim. dr. Tanović je istakla ponos na razvoj projekta porodične medicine i poželjela svim kolegama mnogo sreće i profesionalnih uspjeha u daljem radu, uz konstataciju da se oni nalaze na prvoj liniji zdravstvenog sistema prema pacijentima.

Predstavnica Komore medicinskih sestara, magistrica struke, dipl. medicinska sestra Zineta Mulaosmanović u svom govoru je istakla nemjerljivu ulogu i mjesto sestrinstva u zdravstvenom sistemu, i razvoj sestrinstva naročito u obrazovnom smislu, kazavši: ”Obrazovanje koje smo u kontinuitetu sticali proteklih 20 godina je proisteklo iz niza edukativnih programa koje su organizirale kuće u kojima radimo. Ali obrazovanje koje smo sticali na visokim zdravstvenim školama je uglavnom bilo kroz odricanje od sebe i od svojih porodica s obzirom na prilike u kojima živimo. Sa žaljenjem moram konstatovati da je toliki trud i entuzijazam ostao neprepoznat od sistema finansijera naših ustanova. To nije umanjilo naš entuzijazam da se i dalje školujemo, nastavimo pružati kvalitetne zdravstvene usluge svim pacijentima i da na najbolji mogući način prezentujemo naše ustanove. Veliki je broj diplomiranih sestara, ali i magistara i doktora nauka u sestrinstvu. Sigurno su jedini pravi profiteri iz ovog obrazovanja naši pacijenti”. Mulasomanović je također kolegama čestitala 12 maj – Međunarodni dan sestrinstva.

Prim. dr. Dragan Stevanović, ispred Ljekarske/Liječničke komore FBiH, u svom obraćanju je istaknuo: ”Svjesni smo činjenice da još uvijek nismo došli do toga da porodična medicina zaista bude temelj zdravstvene zaštite stanovništva u FBiH. Unatoč našem 06entuzijazmu, unatoč dobrim i obrazovanim kadrovima, puno organizacijskih pretpostavki još nije napravljeno koje bi omogućile da taj princip koji smo davno zacrtali upravo postane princip koji će živjeti u FBiH. Zbog toga Ljekarska komora FBiH tako žučno podržava i prepoznaje značaj ovog Foruma i značaj Udruženja ljekara porodične medicine koje želi u narednim godinama biti okosnica zdravih i dobrih prijedloga i okosnica zdravstvene zaštite u FBiH.” Također, prim. dr. Stevanović je pozvao sve da se uključe u realizaciju zadatka kojeg je Komora sebi zadala, a to je ”Vratimo dostojanstvo i poštovanje ljekarskoj profesiji”.

Prim. doc. sci. dr. Amila Bajraktarević, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za Valetudo magazin je kazala: ”Na kraju, ovaj izuzetan događaj pružio je priliku za druženje i stvaranje novih kontakata u domenima nauke i struke, kao i održavanja postojećih veza. Održana je i skupština Udruženja porodične/obiteljske medicine, gdje je podnešen izvještaj o radu protekle godine i izabran je novi predsjednik Upravnog odbora (dr. Alma Alić). Očekujemo nove pobjede u narednom periodu, a organizacija ovog V Foruma je još jedna od mnogih.”

Organizator Foruma je Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a prijatelji Foruma su Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i JU Dom zdravlja KS.

Zlatni sponzor Foruma bila je kompanija Berlin-Chemie Menarini, dok su srebreni sponzori bili Farmavita, Bayer i Zada uz brojne druge farmaceutske kompanije koje su učestvovale kao partneri ovog značajnog skupa.

”Zahvaljujemo se svim pokroviteljima, sponzorima i prijateljima Foruma, te svim kolegama, ljekarima i medicinskim sestrama, na pomoći u realizaciji ovog za nas značajnog događaja’’, izjavila je prim. dr. Amela Kečo, predsjednica Podružnice KS Udruge ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH.

Fotografije sa Foruma pogledajte ovdje.


Berlin Chemie – zlatni sponzor V Foruma P/OM

Kompanija Berlin Chemie Menarini bila je zlatni sponzor V Foruma porodične/obiteljske medicine FBiH. U okviru Foruma, Berlin Chemie je organizovao tri interesantna predavanja.

StandBC

Prof. dr. Mevludin Mekić održao je predavanje na temu ”Giht – tretman, principi i praksa”. Dr. sci. med. Aida Volić održala je predavanje na temu ”Terapija alergija u skladu sa smjernicama ARIA/EAACI”. Prim. dr. Aida Šećerbegović-Resić održala je predavanje na temu ”Alergija i alergološko testiranje”.