Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

[NAJAVA] Simpozij: “Neurologija i interna medicina – Neurološke manifestacije internih oboljenja” – 09.11.2017

Simpozij: “Neurologija i interna medicina – Neurološke manifestacije internih oboljenja” u organizaciji Poliklinike “Sunce-Agram” i Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu održat će se u prostorijama Poliklinike ”Sunce-Agram” u četvrtak, 09.11.2017 sa početkom u 16:15h.

Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnikom Ljekarske komore KS.