Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Intervju: prof. dr. Kemal Durić, rukovodilac katedre Farmakognozija i hemija droga na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu

Svjedoci smo jedne vrste renesanse u fitoterapiji

Prof. dr. Kemal Durić u rodnom je Sarajevu završio osnovno i srednješkolsko obrazovanje, a onda je za znanjem išao gdje su mu prilike omogućile. Tako je u Italiji završio Farmaceutski fakultet gdje je kao perspektivan student u svojoj generaciji dobio mogućnost da diplomira u Francuskoj, a potom državni ispit položi u Italiji. Sve to završio je 1999. godine da bi ga životni put nanovo vratio u rodni grad gdje je dvije godine kasnije izabran u zvanje asistenta na predmetu Farmakognozija i hemija droga na Farmaceutskom fakultetu. Uslijedila je potom specijalizacija iz oblasti „Ljekovito bilje“, specijalistički ispit, magistarska i nedugo potom doktorska disertacija. Prof. dr. Durić je objavio veći broj naučnih i stručnih radova u indeksiranim časopisima u zemlji i inostranstvu. Prezentirao je i veliki broj radova na svjetski priznatim kongresima, a razvoju naučne riječi doprinijeo je učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim projektima. Da je taj rad prepoznat kao dobar dokaz je i prestižna Fulbright stipendija Američke vlade, u sklopu koje je proveo akademsku 2015-2016 godinu radeći kao istraživač na projektu na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Ilinois u Čikagu. Član je Europskog udruženja za ljekovito bilje i istraživanje prirodnih produkata. Od svih spomenutih zemalja, uz stručno znanje, uzeo je najljepše – aktivno govori italijanski, engleski, francuski i slovenački jezik, a na našem jeziku za Valetudo magazin sa prof. Durićem smo razgovarali, između ostaloga, i o nedavno završenoj Prvoj Školi aplikativne fitoterapije.

Racionalna fitoterapija se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lijekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu

ŠTA JE FITOTERAPIJA I KOLIKO SU NJENE METODE LIJEČENJA NAUČNO UTEMELJENE?

E-medikacijaFitoterapija je grana medicine koja u svrhu liječenja podrazumijeva upotrebu ljekovitih biljaka i preparata na bazi ljekovitog bilja. Savremena medicina jasno razaznaje tradicionalnu fitoterapiju koja se bazira na iskustvu i tradiciji upotrebe biljnih pripravaka i racionalnu fitoterapiju koja je naučno utemeljena i čije su efikasnost i sigurnost primjene potvrđeni kliničkim studijama. Dakle, racionalna fitoterapija se bazira na saznanjima farmakognozije, naučne discipline koja nam daje informacije o kvaliteti biljnog materijala i njegovom fitohemijskom sastavu, i saznanjima farmakoloških istraživanja koja nam pružaju informacije o farmakokinetici i farmakodinamici pojedinih sastojaka, indikacijama, doziranju, kontraindikacijama, neželjenim efektima, ispravnom i najpogodnijem načinu primjene. Racionalna fitoterapija podrazumijeva i poznavanje interakcija koje se mogu javiti između herbalnih lijekova i konvencionalnih lijekova, kao i interakcija sa hranom. Na bazi ovih naučnih činjenica, magistri farmacije i ljekari prave racionalan izbor odgovarajućeg biljnog lijeka ili preparata kao adjuvantne terapije ili monoterapije.

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju.

Osvojite GRATIS pretplatu na Valetudo magazin. Saznajte više.

* Svi koji se besplatno registruju na stranicu e-medikacija.ba i uspješno odrade edukaciju osvajaju GRATIS pretplatu na Valetudo