Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

INTERVJU: Prof. dr. Adlija Čaušević i prof. dr. Radivoj Jadrić – Osnovano Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u BiH

_MG_0690

 

O povodu osnivanja, ciljevima, planovima i aktivnostima, ali i značaju Udruženja biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini za struku, razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja prof. dr. Adlijom Čaušević i sa sekretarom Udruženja prof. dr. Radivojem Jadrićem.

Razgovarala: Suada Magrđija, Foto: Valetudo magazin

Rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj UP09-07-1-346/15 od 24. 03. 2015. godine, u Registar udruženja upisano je Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja je prof. dr. Adlija Čaušević (Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu). Predsjednik Upravnog odbora Udruženja je prof. dr. Lejla Begić (Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli). Predsjednik Skupštine Udruženja je prof. dr. Edhem Hasković (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu). Sekretar Udruženja je prof. dr. Radivoj Jadrić (Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu).

Kada je nastalo Udruženje i na čiju inicijativu?

Čaušević: Udruženje je, kao sljedbenik tradicije organiziranja biohemičara i molekularnih biologa, te srodnih biomedicinskih i prirodnih nauka, duge gotovo 40 godina, osnovano 31. 05. 2013. godine na inicijativu Osnivačke skupštine, koju su činili nastavnici Univerziteta u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci, sa medicinskih, farmaceutskih i prirodno-matematičkih fakulteta, te fakulteta zdravstvenih studija.

Koji je osnovni cilj osnivanja Udruženja?

Čaušević: Udruženje je osnovano sa ciljem da se ponovno pokrenu, ali dijelom i revitaliziraju aktivnosti na afirmiranju i osnaživanju saradnje biohemičara i molekularnih biologa, te ostalih srodnih biomedicinskih i prirodnih nauka, kao molekularnih nauka o životu.

Kako su kolege iz struke reagovali na ideju osnivanja Udruženja?…

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju. Potražite novi broj u pretplati već danas.