Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

IMUNITET i imunodeficijencije

 

 

Tema ”IMUNITET i imunodeficijencije” autorice mr sci Adise Čengić, dr med, kliničkog imunologa i alergologa, je edukacija koja se sastoji iz dva dijela. Ova edukacija u svom prvom dijelu obrađuje imunitet, imunološki sistem i njegove osnovne funkcije.

U drugom dijelu govori se o primarnim imunodeficijencijama sa posebnim akcentom na to kako što ranije posumnjati da pacijent ima urođenu grešku imuniteta i na vrijeme ga uputiti u referentni imunološki centar. Ovdje je poseban osvrt dat na tri primarne imunodeficijencije: Bruton agamaglobulinemije, Selektivni IgA deficit i Teška kombinirana imunodeficijencija (SCID).

Osnovne kliničke slike primarnih imunodeficijencija su raznolike, ali najveći broj pacijenata ima povećanu sklonost ka infekcijama, gdje je rana dijagnoza i terapija imperativ jer samo tako možemo spriječiti povećani morbiditet i mortalitet kod ovih pacijenata.

U trećem dijelu edukacije, zahvaljujući sponzoru, opisan je imunomodulatorni efekat Imunoglukana P4H® i njegovo povoljno djelovanje na otpornost tijela koje je oslabljeno zbog iscrpljenosti, čestih infekcija, uzimanja antibiotika ili dugotrajne bolesti. Bezbjednost proizvoda Imunoglukan P4H® potvrđena je kliničkim istraživanjima kod odraslih i djece starije od 1 godine.

 

Ja sam ljekar. Kako mogu osvojiti bodove i besplatno se educirati? Saznajte više!

 

Edukaciji možete BESPLATNO pristupiti na način da se jednokratno registrujete na www.e-medikacija.ba.

Svi ljekari koji uspješno polože edukaciju dobivaju bodove za licencu.

Podijelite informaciju sa svojim kolegama o e-medikaciji, inovativnom i besplatnom načinu edukacije zdravstvenih djelatnika u Bosni i Hercegovini.