Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

HER2 receptor – meta za inovacije

DSC00115

Piše: Suada Magrđija, Foto: Valetudo magazin

 

U Sarajevu je 21.05.2015. godine održan stručni skup ”Dodatna zaštita u liječenju HER2 pozitivnog karcinoma dojke”. Vodeći stručnjaci iz oblasti onkologije u BiH, učesnike su proveli kroz istoriju razvoja terapijskih opcija i uputili u trenutna dostignuća i nove zlatne standarde.

U okviru skupa održana je Panel diskusija: HER2 receptor – meta za inovacije. Predavanja su održali prim. dr. Gordana Kecman i mr. dr. sci. Timur Cerić na temu ”Istorijske perspektive i naučna dostignuća u liječenju HER2 pozitivnog karcinoma dojke”, i prof. dr. Semir Bešlija i mr. dr. sci. Ivanka Rakita na temu ”Rezultati Cleopatra studije – novi zlatni standard u prvoj liniji liječenja HER2 pozitivnog metastatskog karcinoma dojke”.

Susret je pružio priliku za diskusiju o terapijskim pristupima koji su poboljšali ishode liječenja pacijenata sa HER2 pozitivnim karcinomom dojke.

”Govorili smo o dva lijeka koji pacijenticama sa HER2 pozitivnim karcinomom dojke nude mogućnost potpunog izlječenja. Rezultati o kojima smo govorili su fantastični, kako za onkologiju i karcinom dojke, tako i za medicinu općenito”, kazao je za Valetudo magazin, prof. dr. Semir Bešlija, moderator panel diskusije.

HER2 pozitivni karcinom dojke je agresivna bolest koja rano metastazira, slabo reaguje na konvencionalno liječenje i od kojeg pacijentice umiru unutar nekoliko godina. Pronalazak terapije trastuzumaba, napravio je revoluciju u tretmanu ove vrste karcinoma. Trenutna novost jeste mogućnost subkutanog primjenjivanja trastuzumaba koje je smanjilo vremenski period primjene lijeka sa 30-90 minuta na 5 minuta.

Nova revolucija se desila upotrebom tzv. duple blokade HER2 receptora, tj. terapija trastuzumabom i pertuzumabom sa hemoterapijom. Klinička studija Cleopatra koja je rađena na 808 pacijentica širom svijeta pokazala je klinički benefit smanjenja progresije bolesti za 32% i produženje ukupnog preživljenja na 5 godina, čime je ova kombinacija postala novi zlatni standard prvoj liniji liječenja HER2 pozitivnog metastatskog karcinoma dojke.