Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

0

Kretanja u EU farmaceutskoj industriji

Farmaceutska industrija zadržala se na poziciji jedne od vodećih visokotehnoloških industrija u Europskoj uniji, čija se proizvodnja ...
0

Ishemijska bolest srca

  Ishemijska bolest srca (IBS) u razvijenim zemljama Zapada najčešći je uzrok smrti, a uzrokuje više smrti, invalidnosti ...
0

Tema broja: Hipoglikemija – značaj i posljedice

  Hipoglikemija se može označiti kao ključni limitirajući faktor u uspješnom tretiranju glikemije kod mnogih osoba sa dijabetesom, ...
0

Tema broja: Nasilje nad ljekarima od strane pacijenata

Nasilje nad ljekarima je aktuelna tema u svijetu i jedan je od uzroka smanjenog zanimanja za studij medicine i bavljenje ljekarskim ...
0

Tema broja: Kreiranje listi lijekova

Piše: Mr. sci. Senad Huseinagić, dr. med. Zdravlje je oduvijek predstavljalo vrijednost, pa su sve kulture i nacije na razne načine ...
0

Tema broja: Plaćanje zdravstvenih profesionalaca

U našem zdravstvenom sistemu do sada smo se bavili isključivo metodama plaćanja zdravstvenih ustanova, dok su zdravstveni profesionalci ...
0

Tema broja: kako trošimo zdravstveni novac?

Alokacija finansijskih resursa u zdravstvu u FBIH je najvećim dijelom, zasnovana na nastojanju da se zadovolje finansijske potrebe ...
0

Tema broja: Benigna hiperplazija prostate

Benigna hiperplazija prostate (BHP) definiše se kao benigno (nekancerogeno) povećanje prostate i jedno je od najčešćih stanja ...
0

Tema broja: REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

  Prema definiciji Svjetske Zdravstvene Organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, ...
0

Dijabetes: Rastući javnozdravstveni problem

Diabetes mellitus je metabolička, progresivna, hronična, doživotna bolest. Najraširenija je među hroničnim bolestima, a danas ...